Ορολογία Κρυπτονομισμάτων

Konstantinos
20 Οκτωβρίου 2022
1039 Views
600896552600003d00acf648
ΒΑΣΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΠΟΙΟΝ ΠΟΥ ΞΕΚΙΝΑΕΙ ΤΗΝ ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΑ ΚΡΥΠΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΑ

Όταν εισέρχεστε στην αγορά των κρυπτονομισμάτων θα ακούσετε συχνά κάποιους όρους που είναι σημαντικό να γνωρίζετε τη σημασία τους. Μαζέψαμε τους κυριότερους και σας τους εξηγούμε παρακάτω. Να σημειώσουμε ότι κάποιες ορολογίες δεν μεταφράζονται με απόλυτη ακρίβεια στα ελληνικά και γι’ αυτό η μετάφρασή τους γίνεται κατά προσέγγιση ή περιφραστικά.

Α

Altcoins: εναλλακτικά νομίσματα

Έτσι ονομάζονται όλα τα άλλα κρυπτονομίσματα πλην του Bitcoin. Το καθένα έχει τους δικούς του κανόνες λειτουργίας, τις δικές του ιδιότητες καθώς και το δικό του τρόπο και λόγο χρήσης. Τα Altcoins θα μπορούσαν να είναι εντελώς νέες τεχνολογίες, να έχουν το δικό τους blockchain δίκτυο ή να λειτουργούν πάνω σε ένα ήδη υπάρχον blockchain δίκτυο (να είναι “forks” – “πιρούνια” υπαρχόντων κρυπτονομισμάτων, όπως συνηθίζεται να λέγεται).

All-time high / all-time low: ιστορικό υψηλό / ιστορικό χαμηλό

Θα τα συναντήσετε πολλές φορές και με τα αρχικά τους, ATH και ATL. To all time high αναφέρεται στην υψηλότερη τιμή που έφτασε ένα κρυπτονόμισμα από την ημέρα της δημιουργίας του. Αντίστοιχα το all time low αναφέρεται στη χαμηλότερη τιμή που έφτασε ένα κρυπτονόμισμα από την ημέρα της δημιουργίας του.

Airdrops: τυχαίος διαμοιρασμός κρυπτονομισμάτων

Είναι διαδικασία κατά την οποία οι χρήστες ανταμείβονται με κάποια κρυπτονομίσματα χωρίς να τα έχουν αγοράσει. Για παράδειγμα μπορεί ένα νέο κρυπτονόμισμα για να διαφημιστεί, να προσφέρει κάποια δωρεάν νομίσματα σε όσους χρήστες κάνουν follow στη σελίδα του νομίσματος στο twitter.

Β

Bull market / Bull run: η αγορά των ταύρων

Bull market έχουμε όταν η αγορά βρίσκεται σε ανοδική πορεία. Βασική προϋπόθεση για να πούμε ότι βρισκόμαστε σε bull market είναι η άνοδος να είναι μεγάλη και να κρατά για αρκετό χρονικό διάστημα.

Bear market: η αγορά των αρκούδων

Το bear market είναι το ακριβώς αντίθετο από το bull market. Bear market έχουμε όταν η αγορά βρίσκεται σε πτωτική πορεία. Βασική προϋπόθεση για να πούμε ότι βρισκόμαστε σε bear market είναι η πτώση να είναι μεγάλη και να κρατά για αρκετό χρονικό διάστημα.

Blockchain: δεν υπάρχει ελληνική λέξη, προέρχεται από τις λέξεις block που σημαίνει τετράγωνο και chain που σημαίνει αλυσίδα.

Στα ελληνικά θα το ακούσετε πολλές φορές να αναφέρεται και ως «η τεχνολογία blockchain». Τα blockchains λοιπόν είναι η τεχνολογική μέθοδος αποθήκευσης δεδομένων με αποκεντρωμένο τρόπο. Τα δεδομένα μπορούν να αντιγραφούν και να διανεμηθούν σε όλο το δίκτυο συστημάτων υπολογιστών σε αυτό το blockchain. Συνήθως, τα blockchain λειτουργούν από μια κοινότητα εξορυκτών (miners) ή επικυρωτών (validators) και δεν απαιτούν έναν κεντρικό μεσάζοντα για να λειτουργήσουν.

Block: τετράγωνο

Τα blockchains αποτελούνται από μια λίστα συναλλαγών, οι οποίες μορφοποιούνται και εκτελούνται μέσω των blocks. Κάθε επόμενο block που δημιουργείται περιέχει μια κρυπτογραφική αναφορά προς το προηγούμενο block, καθιστώντας αδύνατη την αλλαγή του ιστορικού της αλυσίδας (blockchain). Έτσι επικυρώνεται η απαραβίαστη ασφάλεια του δικτύου blockchain.

Block reward: μπλοκ ανταμοιβή

Όταν δημιουργούνται blocks από εξορύκτες (miners) ή επικυρωτές (validators), εκδίδεται μια ανταμοιβή (block reward). Η ανταμοιβή αυτή έχει τη μορφή ενός νέου κρυπτονομίσματος που δημιουργείται για το λόγο αυτό, το οποίο και χρησιμοποιείται ως κίνητρο για τους συμμετέχοντες για να βοηθήσουν στη διατήρηση της λειτουργίας όλου του blockchain.

C

Consensus: συναίνεση

Η συναίνεση, στο πλαίσιο των κρυπτονομισμάτων, αναφέρεται στη μέθοδο με την οποία οι συμμετέχοντες στο blockchain συμφωνούν για το τι πρέπει να συμπεριληφθεί στο blockchain. Οι δύο πιο γνωστοί μηχανισμοί συναίνεσης που χρησιμοποιούνται σήμερα από τα δίκτυα blockchains είναι η απόδειξη εργασίας (proof of work) και η απόδειξη συμμετοχής (proof of stake).

Cryptography: κρυπτογράφηση

Ο όρος αυτός αναφέρεται στην επιστήμη της διατήρησης των πληροφοριών με ασφάλεια και χρησιμοποιείται σε πολλούς τομείς στους υπολογιστές σήμερα. Η κρυπτογράφηση βοηθά στην ασφάλεια των blockchains και των κρυπτονομισμάτων μέσω ενός αλγόριθμου κατακερματισμού για την ενεργοποίηση της απόδειξης εργασίας (proof of work) καθώς και μέσω της κρυπτογράφησης ιδιωτικού κλειδιού/δημόσιου (private/public key) κλειδιού για τον έλεγχο ταυτότητας και την επικύρωση μεταφορών κρυπτονομισμάτων.

D

dApp: είναι συντομογραφία του decentralized applications που σημαίνει αποκεντρωμένες εφαρμογές

Τα dApps ή αποκεντρωμένες εφαρμογές, είναι προγράμματα που εκτελούνται πάνω στα δίκτυα blockchain και χρησιμοποιούν τα λεγόμενα έξυπνα συμβόλαια ή έξυπνες συμβάσεις (smart contracts) για την παροχή έμπιστων εργαλείων και υπηρεσιών προς τους χρήστες. Η πιο ευρέως διαδεδομένη πλατφόρμα έξυπνων συμβολαίων αυτή τη στιγμή είναι το πρωτόκολλο του Ethereum, όπου υπάρχουν σήμερα εκατοντάδες dApps.

DAO: προέρχεται από τα αρχικά Decentralized Autonomous Organization που σημαίνει αποκεντρωμένος αυτόνομος οργανισμός

Μια DAO ή ένας αποκεντρωμένος αυτόνομος οργανισμός αναφέρεται σε μια επιχειρηματική οντότητα που αντιπροσωπεύεται από διαφανείς κανόνες και μια σειρά από έξυπνες συμβάσεις (smart contracts). Στόχος τους είναι να μειώσουν όσο το δυνατόν περισσότερο τον κλασικό συγκεντρωτικό (centralized) τρόπο λειτουργίας, δίνοντας συνήθως στην κοινότητα που τους ακολουθεί τη δυνατότητα να διαχειρίζεται και να αποφασίζει για το μέλλον της DAO και των προϊόντων του, ψηφίζοντας υπέρ ή κατά οποιωνδήποτε προτεινόμενων αλλαγών ή ενημερώσεων.

Decentralized: αποκεντρωμένο

Το Decentralized είναι μια λέξη που χρησιμοποιείται για να περιγράψει τεχνολογίες που χρησιμοποιούν κατανεμημένα συστήματα με στόχο να παρέχουν αυξημένη ασφάλεια και να μειώσουν την εξάρτηση από κυβερνητικά όργανα και κεντρικούς μεσάζοντες (δηλαδή να αποκεντρώσουν τις τεχνολογίες αυτές).

DeFi: προέρχεται από τις λέξεις Decentralized Finance, που σημαίνει αποκεντρωμένη οικονομία

Το DeFi, ή αλλιώς Decentralized Finance, αναφέρεται στο αυξανόμενο οικοσύστημα εφαρμογών και υπηρεσιών που αξιοποιούν την τεχνολογία blockchain και τα κρυπτονομίσματα για την παροχή αποκεντρωμένων χρηματοοικονομικών υπηρεσιών στους χρήστες. Πολλές τέτοιες λειτουργίες αναπτύσσονται στο δίκτυο του Ethereum. Υπάρχουν σήμερα εκατοντάδες εφαρμογές DeFi που επιτρέπουν στους χρήστες να δανείζονται, να δανείζουν και να κερδίζουν τόκους σε κρυπτονομίσματα. Οι εφαρμογές DeFi αποτελούνται από μια συλλογή έξυπνων συμβολαίων (smart contracts) που καθορίζουν την ακριβή διαδικασία και τη ροή των κεφαλαίων των χρηστών.

DYOR: προέρχεται από τα αρχικά των λέξεων Do Your Own Research, που σημαίνει κάντε τη δική σου έρευνα

Κάντε τη δική σας έρευνα, λοιπόν. Αυτή η φράση χρησιμοποιείται συχνά ως προειδοποίηση προς τους επενδυτές κρυπτονομισμάτων, υπενθυμίζοντάς μας ότι δεν υπάρχει καλύτερο υποκατάστατο από τη δική μας έρευνα. Αξίζει να θυμόμαστε ότι οι προωθητές (promoters) κάποιων κρυπτονομισμάτων καθώς και τα μέσα ενημέρωσης ή τα social media γενικά, μπορεί να έχουν διαφορετικά κίνητρα και στόχους όταν μας πλασάρουν ένα κρυπτονόμισμα. Ρωτήστε τον εαυτό σας. Είναι το ειδησεογραφικό άρθρο ή η κριτική που διαβάζω αμερόληπτα και σωστά; Ψάξτε μόνοι σας για το κρυπτονόμισμα που θέλετε να επενδύσετε. Διαβάστε τι θέλει να προσφέρει, ποια είναι η ομάδα που το απαρτίζει κλπ.

Ε

ERC-20: δεν υπάρχει ελληνική μετάφραση

Το ERC-20 είναι το πιο ευρέως διαδεδομένο δίκτυο κρυπτονομισμάτων φτιαγμένο επάνω στο blockchain του Ethereum. Επιτρέπει στους προγραμματιστές να δημιουργούν εύκολα ψηφιακά νομίσματα, τα οποία είναι άμεσα συμβατά με την υπάρχουσα υποδομή του δικτύου.

ERC-721: δεν υπάρχει ελληνική μετάφραση

Και αυτό είναι ένα δίκτυο φτιαγμένο πάνω στο blockchain του Ethereum για μη εμπορεύσιμες μάρκες (non fungible token – NFT). Επιτρέπει τη δημιουργία NFT. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία ψηφιακών συλλεκτικών αντικειμένων και παιχνιδιών ή για τη δημιουργία μοναδικών αντικειμένων στον πραγματικό κόσμο.

EVM: προέρχεται από τα αρχικά της φράσης Ethereum Virtual Machine, δηλαδή εικονική μηχανή του Ethereum

Η εικονική μηχανή Ethereum ή EVM, είναι ουσιαστικά ένας παγκόσμιος υπολογιστής που βασίζεται στο blockchain. Παρέχει ένα περιβάλλον στους προγραμματιστές για τη δημιουργία αξιόπιστων, αποκεντρωμένων εφαρμογών στο δίκτυο του Ethereum.

Exchanges: ανταλλακτήρια

Πρόκειται για τα online ανταλλακτήρια που μας επιτρέπουν να αγοράσουμε κρυπτονομίσματα. Τέτοιου είδους ανταλλακτήρια είναι η Binance, η Coinbase κ.α.

F

Fees (ή network fees): έξοδα

Όταν κάποιος κάνει μια συναλλαγή με κρυπτονομίσματα πληρώνει κάποια έξοδα που πηγαίνουν στο δίκτυο το οποίο επικυρώνει τη συναλλαγή αυτή (φανταστείτε το σαν την προμήθεια που παίρνουν οι τράπεζες όταν πληρώνουμε λογαριασμούς ΔΕΚΟ). Αυτά τα fees μοιράζονται στους ανθρώπους που δουλεύουν για να κρατηθεί το δίκτυο ενεργό και ζωντανό, δηλαδή κυρίως στους εξορύκτες (miners) και τους επικυρωτές (validators) του δικτύου.

Fiat: το χρήμα

Με τον όρο fiat ή fiat money αναφερόμαστε στα χρήματα του παραδοσιακού χρηματοπιστωτικό συστήματος. Παραδείγματα νομισμάτων fiat είναι το $ δολάριο των  ΗΠΑ και το € ευρώ. Η εργασία με νομίσματα fiat στο blockchain απαιτεί συνήθως να εμπιστεύεστε μια κεντρική οντότητα για τη φύλαξη των κεφαλαίων σας, όπως είναι τα ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων.

Fork: πιρούνι

Με τον συμβατικό όρο πιρούνι περιγράφουμε μια κατάσταση όπου ένα blockchain βιώνει μια αλλαγή στο πρωτόκολλό του το οποίο παράγει δύο παράλληλες αλυσίδες. Οι διακλαδώσεις εμφανίζονται συνήθως όταν οι προγραμματιστές κρυπτογράφησης ή οι κοινότητες αποφασίζουν ότι το πρωτόκολλο πρέπει να αλλάξει ή να ενημερωθεί με κάποιο τρόπο. Υπάρχουν δύο τύποι πιρουνιών: τα σκληρά πιρούνια (hard forks), τα οποία διακόπτουν τη λειτουργία τους και προκαλούν την έκδοση ενός νέου νομίσματος και τα μαλακά πιρούνια (soft forks), τα οποία ενημερώνουν το σύνολο των κανόνων που απαιτούν υποστήριξη από την πλειοψηφία των συμμετεχόντων του δικτύου για να επιβεβαιωθεί η αλλαγή.

FOMO: παράγεται από τα αρχικά της φράσης Fear Of Missing Opportunity, που σημαίνει φόβος ότι θα χάσουμε την ευκαιρία

Αυτόν τον όρο τον χρησιμοποιούν οι επενδυτές για να περιγράψουν μια βιαστική αγορά που ενδεχομένως να έκαναν. Όταν για παράδειγμα δουν κάποιο κρυπτονόμισμα να ανεβαίνει ξαφνικά το αγοράζουν γιατί τους προκαλείται FOMO (φοβούνται ότι θα χάσουν την ευκαιρία της μεγάλης ανόδου). Πολλές φορές αυτό αποδεικνύεται λανθασμένη τακτική, δεδομένου ότι – σύμφωνα με τους κανόνες των επενδύσεων – το πρέπον είναι να αγοράζεις κατά τη διάρκεια των πτώσεων και όχι των ανόδων.

FUD: βγαίνει από τα αρχικά των λέξεων fear, uncertainty, doubt, που σημαίνουν φόβος, ανασφάλεια, αμφιβολία

Αναφέρεται συνήθως σε πληροφορίες που είναι πιθανό να ωθήσουν τους ανθρώπους προς μια απαισιόδοξη άποψη για την αγορά ή για ένα συγκεκριμένο κρυπτονόμισμα. Όταν για παράδειγμα η αγορά είναι πτωτική, λέμε ότι επικρατεί FUD διότι οι επενδυτές διστάζουν να αγοράσουν μήπως και η πτώση συνεχιστεί.

Fundamental analysis: θεμελιώδης ανάλυση

Είναι η μέθοδος με την οποία προσμετράται η αξίας ενός δεδομένου περιουσιακού στοιχείου, καθώς και η εκτίμηση της μελλοντικής του απόδοσης. Η διαδικασία αυτή, στο πλαίσιο των κρυπτονομισμάτων, λαμβάνει υπόψη παράγοντες όπως η τεχνολογική και καινοτόμος αξία ενός project, η ομάδα πίσω από αυτό, οι περιπτώσεις χρήσης του, πόσα νομίσματα θα παραχθούν από αυτό το project (το συνολικό supply) κ.α.

G

Gas: καύσιμα

Με τη συμβατική αυτή ονομασία αναφερόμαστε στα fees (έξοδα) που χρεωνόμαστε για την εκτέλεση συναλλαγών στο δίκτυο του Ethereum αποκλειστικά. Τέτοιες συναλλαγές είναι η αποστολή κρυπτονομισμάτων, η ανάπτυξη και αλληλεπίδραση με έξυπνα συμβόλαια (smart contracts) κ.α. Συνήθως κοστολογείται σε Gwei (μικρές υποδιαιρέσεις του ενός Ethereum).

Gwei: δεν υπάρχει ελληνική μεταφραση

Το Wei είναι η μικρότερη υποδιαίρεση του κρυπτονομίσματος Ethereum. 1 Ethereum ισούται με 1.000.000.000.000.000.000 wei. Το Gwei σημαίνει Giga-wei, άρα 109 wei.

H

Halving: μείωση κατά το ήμισυ

Είναι η διαδικασία σύμφωνα με την οποία μειώνεται κατά 50% η ανταμοιβή block για την εξόρυξη Bitcoin. Η μείωση αυτή γίνεται μετά την εξόρυξη 210.000 blocks από το τελευταίο που έχει παραχθεί, κάτι το οποίο συμβαίνει περίπου κάθε 4 χρόνια. Το δίκτυο Bitcoin ξεκίνησε με ανταμοιβή block που ισούταν σε 50 BTC και σήμερα, μετά από 3 halvings, ανταμείβει με 6.25 BTC!

Hash rate: δεν υπάρχει ακριβής ελληνική μετάφραση

Πρόκειται για μονάδα μέτρησης η οποία μετρά την επεξεργαστική ισχύ του δικτύου blockchain. Με άλλα λόγια δηλώνει πόσοι υπολογισμοί γίνονται ανά δευτερόλεπτο από το δίκτυο του Bitcoin. 1 tera hash σημαίνει ότι το δίκτυο μπορεί να εκτελέσει 1 τρισεκατομμύριο υπολογισμούς σε ένα δευτερόλεπτο. Όσο μεγαλύτερο είναι το hash rate του δικτύου τόσο περισσότεροι συμμετέχουν σε αυτό κάνοντάς το και περισσότερο ασφαλές.

HODL: είναι αναγραμματισμός της λέξης hold, που σημαίνει κράτα

Ο όρος αυτός αναφέρεται στην μη πώληση των κρυπτονομισμάτων μας, συχνά σε αντίθεση με την τρέχουσα τάση της αγοράς. Με άλλα λόγια όταν η αγορά είναι πτωτική θα ακούσετε να σας λένε “hodl” δηλαδή σαν να λέμε «κράτα γερά, μην πουλήσεις», ειδικά αν είναι να το κάνεις με απώλεια στο κεφάλαιό σου.

Κ

KYC: προέρχεται από τα αρχικά των φράσης Know You Customer, που σημαίνει να γνωρίζεις τον πελάτη σου

Με αυτόν τον όρο αναφερόμαστε στη διαδικασία ταυτοποίησης που μας επιβάλλει μια εφαρμογή κρυπτονομισμάτων ή ένα ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων. Το γεγονός δηλαδή ότι μας ζητούν να επαληθεύσουμε την ταυτότητά μας, τη διεύθυνση κατοικίας μας κλπ., ονομάζεται διαδικασία KYC.

L

Ledger: ιστορικό συναλλαγών (σε απόλυτη μετάφραση στα ελληνικά η λέξη “ledger” σημαίνει «καθολικός»)

Ο όρος αυτός αναφέρεται σε μια βάση δεδομένων συναλλαγών. Στο πλαίσιο των κρυπτονομισμάτων, το ledger είναι το ιστορικό συναλλαγών ενός δεδομένου κρυπτονομίσματος όπως είναι αποθηκευμένο στο δίκτυο blockchain. Πολλοί γνωρίζουν αυτόν τον όρο από το διάσημο hardware cold πορτοφόλι για κρυπτονομίσματα, το “Ledger wallet”.

Liquidity: ρευστότητα

Η ρευστότητα μπορεί να αναφέρεται σε δύο πράγματα. Συνηθέστερα, χρησιμοποιείται για να περιγράψει την ποιότητα (πόσο εύκολα και γρήγορα πωλείται και αγοράζεται) ενός κρυπτονομίσματος που υπάρχει στην αγορά. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για να σημαίνει το ποσό των κρυπτονομισμάτων που είναι διαθέσιμα για διαπραγμάτευση σε μια ομάδα ρευστότητας (liquidity pool) ή σε ένα ανταλλακτήριο.

Limit order: όριο παραγγελίας

Αυτόν τον όρο τον χρησιμοποιούμε όταν έχουμε βάλει μια παραγγελία για αγορά ή πώληση ενός κρυπτονομίσματος όταν φτάσει σε μια συγκεκριμένη τιμή. Για παράδειγμα μπορούμε να έχουμε βάλει μια παραγγελία για αγορά 1 bitcoin όταν η τιμή του φτάσει στα 20.000€ (αυτή είναι μια limit buy order). Αντίθετα μπορούμε να έχουμε βάλει μια παραγγελία να πουλήσουμε ένα bitcoin όταν η τιμή του φτάσει στα 25.000€ (αυτή είναι μια limit sell order). Η συναλλαγή μας θα εκτελεστεί αυτόματα από το σύστημα του ανταλλακτηρίου που έχουμε βάλει την παραγγελία, μόλις εκπληρωθούν οι προϋποθέσεις που θέσαμε.

Μ

Margin trading: διαπραγμάτευση – ανταλλαγή με δάνειο

Είναι η μέθοδος κατά την οποία κάποιος κάνει διαπραγμάτευση – ανταλλαγή (trading) χρησιμοποιώντας όμως και δανεικά κεφάλαια (margin). Σε σύγκριση με τις συνηθισμένες συναλλαγές, αυτή η μέθοδος παρέχει πρόσβαση σε μεγαλύτερα χρηματικά ποσά, επιτρέποντας στους επενδυτές να αξιοποιήσουν τις θέσεις τους και να μεγιστοποιήσουν τα κέρδη τους, εκθέτοντάς τους επίσης όμως σε υψηλότερο ρίσκο, με πιθανότητα απώλειας του συνόλου των κεφαλαίων τους.

Market cap: η συντομογραφία cap είναι από τη λέξη capitalization που σημαίνει κεφαλαιοποίηση

Το market cap λοιπόν σημαίνει η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς. Επίσης, μπορούμε να το συναντήσουμε και όταν αναφερόμαστε στην τιμή ενός περιουσιακού στοιχείου πολλαπλασιαζόμενη με την κυκλοφορούσα προσφορά που αντιπροσωπεύει (δηλαδή το πόσα νομίσματα από το συγκεκριμένο project κυκλοφορούν αυτή τη στιγμή στην αγορά). Αυτός ο πολλαπλασιασμός μας δίνει τη συνολική κεφαλαιοποίηση – αξία ενός κρυπτονομίσματος. Συχνά χρησιμοποιείται ως μέτρηση της επιτυχίας ενός project.

Mining: εξόρυξη

Εξόρυξη ονομάζεται η διαδικασία συνεισφοράς υπολογιστικών πόρων – υπολογιστικής ισχύος σε ένα δίκτυο blockchain, προκειμένου να δημιουργηθούν νέα blocks, δηλαδή νέα νομίσματα. Σε αντάλλαγμα, οι «εξορύκτες» (miners) κερδίζουν κρυπτονομίσματα.

Mining pool: σε ελεύθερη μετάφραση σημαίνει ομάδα εξόρυξης

Μια mining pool είναι μια ομάδα ή κοινότητα από εξορύκτες (miners) που έχουν συγκεντρώσει υπολογιστική ισχύ βάζοντας ο καθένας αυτή που μπορεί να διαθέσει. Δεδομένου ότι οι εξορύκτες στα blockchains απόδειξης εργασίας (proof of work) ανταγωνίζονται όλοι για να είναι οι πρώτοι που θα δημιουργήσουν νέα έγκυρα blocks, η συγκέντρωση υπολογιστικής ισχύος μπορεί να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να αυξήσουν τα κέρδη τους από την εξόρυξη.

Ν

NFT: βγαίνει από τα αρχικά της φράσης Νon-Fungible Token που σε ελεύθερη μετάφραση μπορούμε να την αποδώσουμε ως μη εμπορεύσιμες μάρκες ή μη ανταλλάξιμο διακριτικό

Τα NFT μπορούν να μεταφερθούν μεταξύ πορτοφολιών και να χρησιμοποιηθούν σε έξυπνα συμβόλαια (smart contracts), αλλά δεν είναι «ανταλλάξιμα», που σημαίνει ότι δεν μπορούν να αναπαραχθούν ή να υποδιαιρεθούν και κάθε ένα από αυτά είναι μοναδικό. Γνώρισαν πρόσφατα σημαντική εξέλιξη καθώς μεγάλα ονόματα στον κόσμο της ψυχαγωγίας και της τέχνης κυκλοφόρησαν τα δικά τους έργα τέχνης και ψηφιακά συλλεκτικά αντικείμενα, με μερικά να πωλούνται για εκατομμύρια δολάρια σε πλατφόρμες όπως το OpenSea.

Node: κόμβος

Ένας κόμβος είναι ένας τύπος συμμετεχόντων στο δίκτυο blockchain που αποθηκεύει δεδομένα και συμβάλλει στη διαδικασία συναίνεσης για να διασφαλιστεί ότι όλες οι νέες συναλλαγές και τα blocks είναι έγκυρα. Οι εξορύκτες (miners) λειτουργούν ως πλήρεις κόμβοι, αλλά οποιοσδήποτε μπορεί επίσης κάποιος να χειριστεί έναν κόμβο για την παρακολούθηση του δικτύου, χωρίς να συνεισφέρει στην υπολογιστικούς ισχύ.

Nonce: δεν υπάρχει ελληνική μετάφραση

Το nonce είναι ένας τυχαίος ακέραιος αριθμός που οι εξορύκτες στα blockchains, όπως στο Bitcoin, επαναλαμβάνουν για να λύσουν το κρυπτογραφικό παζλ που τους επιτρέπει να προσθέσουν ένα νέο μπλοκ και να κερδίσουν την ανταμοιβή τους. Ο στόχος ενός εξορύκτη είναι να βρει ένα nonce στην κατακερματισμένη έξοδο SHA-256, το οποίο ξεκινά με έναν ορισμένο αριθμό μηδενικών. Αυτό επιτρέπει στα δίκτυα απόδειξης εργασίας (proof of work) να προσαρμόζουν τη δυσκολία εξόρυξης, απαιτώντας περισσότερα μηδενικά εάν τα blocks εξορύσσονται πολύ γρήγορα.

P

Paper wallet: χάρτινο πορτοφόλι

Paper πορτοφόλι ονομάζεται ένα τυπωμένο χαρτί το οποίο αναγράφει το μοναδικό κλειδί του χρήστη αλλά και την μοναδική διεύθυνσή του, με τη μορφή QR κωδικού. Για να λειτουργήσουν ωστόσο θα πρέπει, προφανώς, ο χρήστης να κατέχει και ένα software πορτοφόλι με το οποίο θα είναι συνδεδεμένοι οι QR κωδικοί. Γενικά αυτή η μέθοδος πορτοφολιού θεωρείται λίγο ξεπερασμένη πια.

Private key: ιδιωτικό κλειδί

Το ιδιωτικό κλειδί χρησιμοποιείται για την αναγνώριση του κατόχου ενός πορτοφολιού κρυπτονομισμάτων. Λειτουργεί σαν κωδικός πρόσβασης και οποιοσδήποτε έχει το ιδιωτικό κλειδί μπορεί να έχει πρόσβαση στο περιεχόμενο του πορτοφολιού από τη σχετική διεύθυνση του πορτοφολιού. Συνήθως είναι μια σειρά 12 λέξεων. Το ιδιωτικό κλειδί πρέπει να το γνωρίζει μόνο ο χρήστης του πορτοφολιού και κανείς άλλος.

Proof of stake: θα το βρείτε και ως PoS, σημαίνει σε ελεύθερη μετάφραση απόδειξη κλειδωμένων νομισμάτων για ένα συγκεκριμένο project

Το Proof-of-stake ή PoS, είναι ένας μηχανισμός συναίνεσης που χρησιμοποιείται από τα blockchain για να διασφαλίσουν ότι τα σωστά δεδομένα αποθηκεύονται στο blockchain. Στις block αλυσίδες που χρησιμοποιούν αυτή την τακτική, οι συμμετέχοντες καταθέτουν – κλειδώνουν ένα ποσό κρυπτονομισμάτων στο δίκτυο (η διαδικασία ονομάζεται “staking”) και με αυτόν τον τρόπο αποδεικνύεται η κεφαλαιοποίηση του συγκεκριμένου νομίσματος. Όσοι κλειδώνουν τα νομίσματά τους (validators) ανταμείβονται με νέα κρυπτονομίσματα διότι με αυτό τον τρόπο συνεισφέρουν στην δημιουργία νέων blocks (δηλαδή στην ουσία νέων νομισμάτων).

Proof of work: θα το βρείτε και ως PoW, σημαίνει σε ελεύθερη μετάφραση απόδειξη εργασίας για ένα συγκεκριμένο project

Το Proof-of-work ή PoW, είναι ένας άλλος μηχανισμός συναίνεσης που αξιοποιεί ένα δίκτυο υπολογιστών, που ονομάζονται miners (εξορύκτες) οι οποίοι επαληθεύουν τις συναλλαγές με αντάλλαγμα ανταμοιβές κρυπτονομισμάτων. Οποιοσδήποτε μπορεί να γίνει miner, ανταγωνιζόμενος για τη δημιουργία νέων blocks, χρησιμοποιώντας υπολογιστικούς πόρους για να λύσει ένα κρυπτογραφημένο παζλ. Ο πρώτος που θα το κάνει αυτό κερδίζει το δικαίωμα να προσαρτήσει το νέο του μπλοκ στο blockchain και ανταμείβεται με κρυπτονομίσματα.

Public key: δημόσιο κλειδί

Το δημόσιο κλειδί δημιουργείται μαζί με το ιδιωτικό σας κλειδί ως ζεύγος, από ένα πορτοφόλι κρυπτονομισμάτων. Είναι μια μεγάλη σειρά γραμμάτων και αριθμών και μοιάζει κάπως έτσι: 0xbC75d1a5473ca3fdb1288a3C08054F8bB71e6222. Αυτή τη διεύθυνση μπορούμε να τη μοιραστούμε δημόσια με άλλους χρήστες (όπως τα iban των τραπεζών) ή πλατφόρμες ανταλλακτηρίων με σκοπό να λάβουμε κρυπτονομίσματα πάνω σε ένα δίκτυο blockchain.

S

Sats ή Satoshis: δεν υπάρχει μετάφραση στα ελληνικά καθότι προέρχεται από κύριο όνομα, από τον Satoshi Nakamoto που εφηύρε το Bitcoin

Τα Sats είναι υποδιαίρεση του ενός Bitcoin (BTC) έως το 0,00000001 BTC. Ένα Sat ισοδυναμεί με το εκατοστό εκατομμυριοστό του Bitcoin.

Smart contracts: έξυπνα συμβόλαια

Ένα έξυπνο συμβόλαιο είναι ένα πρόγραμμα που αποθηκεύεται και λειτουργεί από ένα δίκτυο blockchain. Οι πλατφόρμες έξυπνων συμβολαίων όπως το Ethereum επιτρέπουν στους προγραμματιστές να δημιουργούν αποκεντρωμένες εφαρμογές που μπορούν να συνεργαστούν με κρυπτονομίσματα, προκειμένου να παρέχουν διαφανή χρηματοοικονομικά εργαλεία και υπηρεσίες στους χρήστες.

Solidity: δεν υπάρχει ελληνική μετάφραση

Το Solidity είναι διαδικασία προγραμματισμού υψηλού επιπέδου που χρησιμοποιείται για τη σύνταξη έξυπνων συμβολαίων. Δημιουργήθηκε από τον Gavin Wood, συνιδρυτή του Ethereum. Το Solidity επιτρέπει στους προγραμματιστές να δημιουργήσουν αμετάβλητα και ασταμάτητα προγράμματα με τα οποία ο καθένας μπορεί να αλληλεπιδράσει.

Supply: σε ελεύθερη μετάφραση είναι η προσφορά κρυπτονομισμάτων ενός project

Όταν αναφερόμαστε στο supply ενός κρυπτονομίσματος εννοούμε το πόσα κρυπτονομίσματα θα έχει αυτό το project. Υπάρχει το circulation supply που είναι το πόσα κρυπτονομίσματα κυκλοφορούν αυτή τη στιγμή ελεύθερα στην αγορά προς αγοραπωλησία, το total supply που αναφέρεται στο πόσα κρυπτονομίσματα υπάρχουν αυτή τη στιγμή από αυτό το project και το max supply που αναφέρεται στο πόσα κρυπτονομίσματα θα παραχθούν συνολικά σε αυτό το project. Για παράδειγμα ένα κρυπτονόμισμα μπορεί να έχει max supply 5.000.000 νομίσματα, από αυτά μπορεί μέχρι στιγμής να έχουν παραχθεί τα 2.000.000 (total supply) και από τα 2.000.000 νομίσματα να είναι διαθέσιμα στην αγορά προς αγοραπωλησία το 1.000.000 (circulation supply). Το υπόλοιπο 1.000.000 που περισσεύει μπορεί να το έχει κρατήσει, ας πούμε, η ομάδα του project και να μην το βγάλει ποτέ προς αγοραπωλησία. Όσον αφορά στο Bitcoin αυτό θα έχει max supply 21.000.000 Bitcoin, από αυτά έχουν παραχθεί αυτή τη στιγμή που γράφεται το παρόν τα 19.164.025 (circulation supply) και είναι όλα διαθέσιμα προς αγοραπωλησία (total supply). Βέβαια να αναφέρουμε ότι το circulation supply του Bitcoin δεν είναι πραγματικό γιατί κάποια BTC έχουν χαθεί για πάντα (π.χ. από ανθρώπους που κατείχαν BTC και ξέχασαν τους κωδικούς των πορτοφολιών τους οπότε δεν μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν).

Τ

ΤΑ: προέρχεται από τα αρχικά των λέξεων Technical Analysis που σημαίνει τεχνική ανάλυση

Η τεχνική ανάλυση αναφέρεται στη διαδικασία μελέτης των διαγραμμάτων τιμών και χρήσης διαφόρων δεικτών (indicators) της αγοράς για τον προσδιορισμό της κατάστασης της αγοράς. Αυτό είναι ένα βαθύ πεδίο μελέτης για έμπειρους traders, οι οποίοι στοχεύουν να χρησιμοποιήσουν την τεχνική ανάλυση προς όφελός τους, όταν προσπαθούν να προβλέψουν τις μελλοντικές κινήσεις της αγοράς.

Token: νόμισμα ή μάρκα (σε ελεύθερη μετάφραση)

Τα tokens, διαφέρουν από τα κρυπτονομίσματα. Κρυπτονόμισμα λέγεται ένα νόμισμα που παράγεται από κάποιο ανεξάρτητο δίκτυο blockchain. Tokens ονομάζονται τα νομίσματα που δεν έχουν ένα δικό τους δίκτυο blockchain αλλά είναι βασισμένα και δημιουργημένα πάνω σε κάποιο άλλο δίκτυο (π.χ. στο δίκτυο του Ethereum). Σήμερα υπάρχουν χιλιάδες tokens με τα περισσότερα να είναι στο δίκτυο του Ethereum.

Trading: ανταλλαγή

Με τον όρο αυτό αναφερόμαστε στη διαδικασία κατά την οποία προσπαθεί κάποιος να κάνει συχνές αγοραπωλησίες κρυπτονομισμάτων με σκοπό το γρήγορο και άμεσο κέρδος. Η πιο απλή τακτική trading είναι να προσπαθεί κάποιος να αγοράσει ένα κρυπτονόμισμα όταν είναι χαμηλά η τιμή του και να το πουλήσει όταν ανέβει ψηλότερα.

V

Validators: επικυρωτές

Οι επικυρωτές είναι συμμετέχοντες σε ένα δίκτυο blockchain που επαληθεύουν τις εισερχόμενες συναλλαγές. Χρησιμοποιούνται σε πλατφόρμες Proof of Stake αντί για τους miners. Oι επικυρωτές συμβάλλουν στη διατήρηση της ακεραιότητας ενός blockchain δικτύου καθώς και στη διατήρηση της ασφάλειάς του, λαμβάνοντας ανταμοιβές για τη δουλειά τους. Οι επικυρωτές επιλέγονται από το δίκτυο για να επικυρώσουν νέα μπλοκ με βάση το ποσό του κρυπτονομίσματος που έχουν κλειδώσει (έχουν κάνει stake) στο δίκτυο.

Volatility: μεταβλητότητα

Είναι το αντίθετο της σταθερότητας. Με απλά λόγια το volatility αναφέρεται στην έντονη τάση ενός κρυπτονομίσματος να αυξομειώνει την τιμή του. Το Bitcoin και άλλα κρυπτονομίσματα έχουν έντονη μεταβλητότητα, κάτι που είναι αναμενόμενο για μια τόσο νέα αγορά, όπως είναι η αγορά των κρυπτονομισμάτων.

W

Wallet: πορτοφόλι

Τα πορτοφόλια για κρυπτονομίσματα ή αλλιώς τα blockchain πορτοφόλια, επιτρέπουν στους χρήστες να αγοράζουν, να ανταλλάσουν, να αποθηκεύουν και να διαχειρίζονται τα κρυπτονομίσματά τους με ασφάλεια. Οι τρεις βασικές κατηγορίες των πορτοφολιών κρυπτονομισμάτων είναι τα hardware πορτοφόλια (ανεξάρτητες usb συσκευές), τα software πορτοφόλια (λογισμικά για υπολογιστές και smart συσκευές) και τα paper πορτοφόλια (ένα απλό χαρτί – βλ. παραπάνω). Επίσης, βάσει του εάν η λειτουργία τους βασίζεται αποκλειστικά στο διαδίκτυο ή όχι μπορούν να διαχωριστούν σε ζεστά και κρύα πορτοφόλια (hot και cold wallets) αντίστοιχα.

Whales: φάλαινες

Είναι ένας όρος της αργκό γλώσσας στα κρυπτονομίσματα. Όταν λέμε φάλαινα στο χώρο αυτό, αναφερόμαστε σε κάποιον μεγάλο επενδυτή που έχει τη δυνατότητα να αγοράσει – να κατέχει και αντίστοιχα να πουλήσει έναν τεράστιο όγκο κάποιου κρυπτονομίσματος.

White paper: λευκή βίβλος (σε ελεύθερη μετάφραση)

Τα white papers, είναι έγγραφα ακαδημαϊκού χαρακτήρα, που προτείνουν μια νέα τεχνολογία και περιγράφουν τις ακριβείς λεπτομέρειες της εφαρμογής της. Συνήθως, τα νέα project που βγαίνουν στην αγορά λανσάρουν ένα white paper για να βοηθήσουν τους πιθανούς χρήστες ή επενδυτές να κατανοήσουν το προϊόν τους ή την υπηρεσία που θέλουν να προσφέρουν και γενικά να παρουσιάσουν το roadmap τους (δηλαδή τον προγραμματισμό τους για το τι έχουν σκοπό να κάνουν), την ομάδα του project κλπ.

Author Konstantinos