Τι είναι η τεχνολογία blockchain

To blockchain είναι ένα μητρώο συναλλαγών χωρίς κάποιον απόλυτα υπεύθυνο να το ελέγχει, ούτως ώστε όλες οι συναλλαγές-πληροφορίες είναι διαθέσιμες σε όλους τους χρήστες πάνω στο ίδιο δίκτυο.

Στην περίπτωση των τραπεζικών συναλλαγών για παράδειγμα, οι συμβαλλόμενοι μπορούν να επιβεβαιώσουν μια συναλλαγή μεταξύ τους και να θεωρηθεί έγκυρη χωρίς οποιαδήποτε έγκριση από ένα κεντρικό χρήστη ή κάποιον με μεγαλύτερη εξουσία στο δίκτυο (πχ. Τράπεζα)

Με την τεχνολογία αυτή αντιλαμβανόμαστε ότι η κοινή εξουσιοδότηση σε αρχεία στο internet (file sharing) παίρνει άλλη διάσταση.

Τα πλεονεκτήματα του Blockchain.

Ένα αποκεντρωμένο δίκτυο χωρίς καθολική εξουσία από κάποιο χρήστη. Δεν ελέγχετε δηλαδή από μια οντότητα.

Δεν μπορεί να διαφθαρεί ή να καταστραφεί. Ο λόγος είναι ότι χρειάζεται τεράστιας δυναμικής υπολογιστής για να το κάνει. Αυτό σημαίνει ότι δεν είναι αδύνατο, αλλά κάτι τέτοιο θα κατέρριπτε όλη την αξία και αξιοπιστία της αλυσίδας άρα κανένα κέρδος ή σημασία για τον κακόβουλο.

Ταχύτητα στις συναλλαγές οποιασδήποτε μορφής

Παγκόσμια και άμεση προβολή δεδομένων (γρήγορα)

Διαφάνεια. Κάτι το οποίο λείπει από τις σημερινές κοινότητες. Κάθε εγγραφή, μεταφορά, ενημέρωση εμφανίζεται στο δίκτυο.

Η τεχνολογία του blockchain ήρθε να ταράξει τα νερά στον τρόπο που εκτελούνται οι συναλλαγές και ειδικά μέσα από τον χρηματοοικονομικό τομέα ήδη προκαλεί πανικό σε κάποια ιδρύματα. Το bitcoin είναι το πιο ξεκάθαρο παράδειγμα. Η τεχνολογία όμως, μπορεί να εφαρμοστεί σε πάρα πολλούς τομείς όπως τα ασφαλιστικά, η γνωστοποίηση στοιχείων και δεδομένων, οι ηλεκτρονικές ψηφοφορίες και πάρα πολλούς άλλους. Η τεχνολογία blockchain δικαίως χαρακτηρίζεται το Web 3.0 και αναμένεται να αλλάξουν πολλές διαδικασίες στην καθημερινότητα μας σύντομα.